SERII CURSURI PERFECŢIONARE MUNTE IANUARIE – DECEMBRIE 2023

NOU ! ! ! Beneficii incluse în tarifele de curs și cazare în anul 2023: tematici noi, conform Noului cod administrativ şi legislaţiei specifice domeniului abordat; cursuri de 5/7 zile, 30/40 ore, cu 5/7 nopţi de cazare (Noul cod administrativ impune minim 30 de ore pentru promovarea în gradul profesional următor); cazare 2 adulţi + 1 copil, cu mic dejun inclus şi bonuri de masă de până la 1.290 lei; traineri cadre universitare şi formatori specializaţi în domeniile predate;  suporturi de curs foarte bine documentate; condiții foarte de cazare și masă; tarif mic de curs și cazare ! 

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE MUNTE 2023 – SINAIA ŞI POIANA BRAŞOV 


GRILA CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI 7/5 ZILE MUNTE SINAIA (august – decembrie 2023)

TEMATICA AFERENTĂ CURSURILOR

DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2023


Notă: Cursurile se organizează săptămânal, de luni până duminică, în funcţie de solicitări, ncepând cu data de 08 ianuarie 2023, până pe 17 decembrie 2023. Cazarea participanţilor se face cu o zi înainte de începerea cursurilor, respectiv duminica, după ora 12.00 ! Pentru a obţine informaţii complete referitoare la cursuri şi planificare sunaţi la telefon 0722.207.117 !


  GRILA CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2023 (ianuarie – decembrie 2023)

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI POIANA BRAŞOV 2023


CURSURI ON-LINE 30 ORE/5 ZILE  PENTRU PROMOVAREA PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL PUBLIC (ianuarie – decembrie 2023)  4+1 gratuit indiferent de curs

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2023

cursuri online functionari publice

PRETURI SERVICII CAZARE PENSIUNEA POPASUL HAIDUCILOR*** SINAIA 2023

TARIF CAZARE STANDARD1.900 LEI (tva inclus) cu 600 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 5 nopti 


TARIF CAZARE STANDARD PLUS = 2.300 LEI (tva inclus) cu 800 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 7 nopti

cursuri functionari publici munte


PRETURI SERVICII CAZARE HOTEL ARCA LUI NOE**** SINAIA 2023


TARIF CAZARE STANDARD = 2.400 LEI (tva inclus) cu 800 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 5 nopti

TARIF CAZARE STANDARD PLUS = 3.200 LEI (tva inclus) cu 850 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 7 nopti

cursuri functionari publici munte sinaia


PRETURI SERVICII CAZARE CASA VLASIN***  POIANA BRASOV 2023


TARIF CAZARE STANDARD = 1.900 LEI (tva inclus) cu 600 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 5 nopti 

TARIF CAZARE STANDARD PLUS = 2.300 LEI (tva inclus) cu 800 lei bonuri de masa  + mic dejun 2 adulti si 1 copil / cazare 7 nopti 

INSCRIE-TE ACUM ! DESCARCA DE MAI JOS SI COMPLETEAZA CEREREA DE INSCRIERE LA CURS ! VERIFICA DISPONIBILITATEA LA TEL. 0724.39.49.14 

 Solicita informații complete despre cursuri şi cazări la telefon 0724.39.49.14 !
VEZI AICI FOTO LOCAȚII ORGANIZARE CURSURI 2023
PREZENTARE VIDEO POPASUL HAIDUCILOR*** SINAIA 

PREZENTARE VIDEO HOTELUL ARCA LUI NOE*** SINAIA

PREZENTARE VIDEO PENSIUNEA CASA VLAŞIN*** POIANA BRASOV


AICI VIDEO PREZENTARE HOTELURI PARTENERE LITORAL 2023
GRILA CURSURILOR DE PERFECȚIONARE ORGANIZATE ÎN ANUL 2023 ȘI TEMATICILE ABORDATE

CURS 1 –  ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 2. Calitatea de autoritate contractanta
 3. Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 5. Praguri valorice in achizitiile publice
 6. Noutati privind procesul de achizitie publica
 7. Strategia anuala de achizitie publica
 8. Programul anual al achizitiilor publice
 9. Etapizarea procesului de achizitie publica
 10. Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
 12. Documentatia de atribuire
 13. Etapa de organizare a procedurii
 14. Evaluarea ofertelor
 15. Conflictul de interese
 16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 2 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
 2. Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 3. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 4. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 5. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 6. Eliberarea extraselor multilingve
 7. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 8. Scurt istoric privind actele de identitate
 9. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

CURS 3 – ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003

CURS  4 – COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme, valori si standarde europene utilizate in comunicare

CURS 5 – ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 6 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea si functionarea sistemul național de asistență social si structura serviciilor sociale
 2. Legislația privind inspecția socială
 3. Legislația beneficiilor de asistenţă social (Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse: ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru susținerea familiei; Politici familiale: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia pentru creşterea copilului, acordarea concediului și indemnizației de acomodare; Sprijin acordat persoanelor cu handicap; Alte tipuri de beneficii de asistenţă social)
 4. Rolurile și atribuțiile asistentului social si principalele elemente ale comportamentului profesional
 5. Proceduri operaționale în domeniul asistenței sociale (domenii: circuitul documentelor, acordarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea drepturilor persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordarea dreptului la concediul și indemnizația lunară de creștere a copiilor, venitul minim garantat, acordarea ajutoarelor pentru încălzire, acordarea gratuită de lapte praf copiilor cu vârste între 0-12 luni, instituire tutelă/curatelă, întocmirea documentației pentru beneficiarii cantinei de ajutor social, protecția copilului, monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate).

CURS  7 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive şi scurt istoric al domeniului
 2. Organizarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în entităţile publice
 3. Elemente de specificitate ale SCIM la nivelul administraţiei centrale şi la nivelul administraţiei publice locale
 4. Implementarea standardelor de control intern managerial
 5. Evaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial
 6. Diferitele documente şi instrumente utilizate: constituire comisie de monitorizare, activitate comisie de monitorizare, program de dezvoltare al SCIM, documente cu caracter organizatoric, formulare managementul riscului, plan implementare măsuri de control, raport anual, proceduri de sistem şi operaţionale, raport monitorizare performanţe s.a.

CURS 8 – COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC – UTILIZARE IT&C

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Procesoare de texte: Microsoft Word
 3. Utilizarea mediului de lucru Microsoft Excel
 4. Utilizarea mediului de lucru Power-Point
 5. Identificare necesarului de software la nivelul instituţiei şi identificare resurselor necesare pentru asigurarea lui
 6. Evaluarea eficienţei softurilor utilizate şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora (ex. corelarea Forexebug cu softul de contabilitate; utilizarea bazelor de date)
 7. Evaluarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare pentru securizarea sistemelor informatice din perspectiva GDPR. 

CURS 9 – COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI INTER-INSTITUŢIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajatii serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv?)

CURS  10 – CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 11 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢII ADMINISTRATIVE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiunea, trăsăturile şi formele controlului administrativ
 2. Efectele lipsei sau ineficienţei controlului administrativ  
 3. Noţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ
 4. Condiţiile necesare introducerii acţiunii în contenciosul administrativ
 5. Actele administrative exceptate
 6. Noţiunea şi trăsăturile jurisdicţiilor administrative
 7. Principalele jurisdicţii administrative

CURS 12 – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ – LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI LEADERSHIP

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului în sectorul public
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației publice
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader în sectorul public
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici
 9. Cum să utilizăm eficient managementul prin obiective pentru dezvoltarea sănătoasă a organizaţiei publice
 10. Promovarea lucrului în echipă în organizaţiile publice.

CURS 13 – DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 2. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 3. Planificarea dezvoltării carierei
 4. Managementul propriei cariere
 5. Planul individual de dezvoltare personală a angajaţilor din sectorul public
 6. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 7. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 8. Abordarea raţională şi abordarea emoţională a propriei activităţi
 9. Cum gestionăm eficient problemele de serviciu şi problemele personale
 10. Atitudini distructive şi atitudini constructive
 11. Cum să eliminăm plafonarea şi să obţinem maximum de performanţă la locul de muncă.

CURS 14 – MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public
 2. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente
 3. Componente ale managementului public: managementul operational, managementul de proiect, managementul riscurilor, managementul resurselor umane
 4. Planificare strategica si management strategic
 5. Identificarea obiectivelor, planificarea activitatilor şi alocarea resurselor
 6. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 7. Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice 

CURS 15 – CONTROL MANAGERIAL INTERN, AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 16 – ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție 
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite prin Legea nr. 161/2003

CURS 17 – REGIMUL JURIDIC APLICABIL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Regimul juridic al domeniul public: proprietatea publica si proprietatea privata a statului
 2. Legislatia privind domeniul public al statului;
 3. Legislaţia privind domeniul privat al statului;
 4. Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
 5. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii
 6. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate publica a statului
 7. Legislaţia privind parteneriatul public-privat
 8. Administrarea şi gestionarea patrimoniului public (gestiuni, gestionari, răspunderi)
 9. Inventarierea patrimoniului unei entităţi publice
 10. Evidenţa patrimoniului unei entităţi publice
 11. Întreţinerea patrimoniului instituţiei publice
 12. Elaborarea procedurii privind gestionarea şi administrarea patrimoniului public

 CURS 18 – INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINARE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Incluziune sociala vs. ecluziune sociala
 2. Scopul strategiilor de protective sociala
 3. Prevenirea si combaterea marginalizării sociale
 4. Accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
 5. Strategia națională privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei
 6. Egalitate de șanse si nediscriminare

CURS 19 – LEADERSHIP ŞI ABILITATI MANAGERIALE 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici

CURS 20 – AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 21 – MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 22 – MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 23 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 24 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Politica asistentei sociale in statele moderne
 3. Institutionalizare, dezinstitutionalizare, integrarea in comunitate
 4. Rolurile si functiile managementului in organizarea serviciilor sociale si de asistenta sociala
 5. Sisteme de management public: metode, tehnici si instrumente, functii publice de conducere
 6. Stabilirea si prioritizarea obiectivelor institutionale
 7. Principalele componente ale managementului public modern
 8. Stil de leadership si luarea deciziilor in organismele publice
 9. Instrumente de monitorizare si control operational in managementul public modern

 CURS 25 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

CURS 26 –  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI ŞI AL RISCURILOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Intelegerea corecta a gestionarii timpului in raport cu activitatile zilnice
 2. Invatarea prioritizatizarii sarcinilor in raport cu timpul de lucru
 3. Constientizarea si administrarea eficienta a timpului
 4. Evaluarea atitudinii fata de timp si sarcini
 5. Identificarea elementelor de necesitate a managementului timpului
 6. Identificarea factorilor care influenteaza folosirea timpului
 7. Identificarea factorilor care duc la risipa de timp ,,hotii de timp’’
 8. Ce este stresul si care sunt cauzele acestuia
 9. Identificarea simptomelor la persoanele afectate de stres
 10. Sindromul Burnout
 11. Stresul oxidativ
 12. Cunoașterea riscurilor și dezbaterea măsurilor de eliminare a factorilor de stres
 13. Tehnici de înlăturare a stresului
 14. Managementul riscurilor in activitatea angajatilor din sectorul public

CURS 27 – MEDIEREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Definitii si abordare generala
 2. Principiile, Obiectivul si Dimensiunile medierii
 3. Rolul si competentele mediatorului
 4. Reguli de baza si deontologie profesionala
 5. Tipuri de mediatori
 6. Mecanisme şi tipuri de conflicte
 7. Managementul si rezolvarea conflictelor
 8. Fazele procesului de mediere
 9. Metode si tehnici de mediere
 10. Arta intervievarii
 11. Tipuri comportamentale in timpul medierii

CURS 28 – POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 2. Drepturile și obligațiile polițistului local
 3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 6. Actiuni proactive si actiuni reactive
 7. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 10. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 11. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 12. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
 13. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 14. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

CURS 29 – REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Publicitate imobiliară 

CURS 30 – LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE – REGIMUL JURIDIC APLICABIL

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Conceptul de act administrativ (terminologie şi definiţie)
 2. Trăsăturile actelor administrative
 3. Regimul juridic al actelor administrative
 4. Elementele actelor administrative
 5. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative
 6. Caracterele actelor administrative
 7. Procedura emiterii si adoptarii actelor administrative
 8. Căile administrative de atac
 9. Efectele actelor administrative
 10. Nulitatea şi inexistenţa actelor administrative
 11. Notiunea de contract administrativ si evolutia teoriei contractului administrative
 12. Regimul juridic al contractelor administrative
 13. Interpretarea actelor normative
 14. Metodele si rezultatele interpretarii actelor administrative
 15. Formele realizării dreptului: respectare, aplicare, executare.

CURS 31 – PROTECŢIA MEDIULUI ŞI MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Fundamente teoretice privind dreptul mediului
 2. Izvoarele dreptului mediului
 3. Principii, elementele strategice şi modalităţi de implementare a politicilor de mediu
 4. Institutionalizarea dreptului mediului
 5. Instituţia răspunderii juridice în dreptul mediului
 6. Managementul deşeurilor
 7. Istoricul dezvoltării durabile
 8. Acţiuni întreprinse la nivelul UE
 9. Principiile dezvoltării durabile

CURS  32 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, COFORM G.D.P.R.

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Ce reprezintă GDPR
 2. Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor
 3. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 4. Principii şi valori cuprinse în motivarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 5. Analiza principalelor dispoziţii ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE
 6. Evaluarea impactului GDPR la nivelul instituţiei
 7. Evaluarea politicilor şi măsurilor luate la nivelul instituţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal.

CURS  33 – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE ŞI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 2. Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 3. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 4. Normative privind spațiile de arhivare
 5. Arhivarea electronică a documentelor
 6. Controlul circuitului documentelor
 7. Biblioteconomia
 8. Managementul documentelor

CURS  34 – AUDITUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE ŞI CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica (Managementul implementarii Cadrului comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice):

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
 2. Generalitati
 3. Teoria TQM – ciclul PDCA
 4. Pricipiile Sistemului de management al calitatii
 5. Seria de Standarde privind Calitatea
 6. Sistemul de Management Integrat al organizatiei.
 7. CADRUL COMUN DE AUTOEVALUARE A MODULUI DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR PUBLICE
 8. Definitie, rol, scop
 9. Avantajele utilizarii CAF
 10. STRUCTURA CAF
 11. Principii
 12. Criterii si Subcriterii CAF
 13. IMPLEMENTAREA CAF
 14. Faza premergatoare – Organizare
 15. Procesul de Autoevaluare – Notare
 16. Planul de actiuni / Prioritizare/ Reevaluare

CURS  35 – TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS  36 – TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

 CURS 37 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b) Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

CURS 38 – FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
 2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici în România
 3. Noţiunea de funcţie publică în context european
 4.  Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
 5. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
 6. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
 7. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
 8. Angajarea răspunderii juridice  a funcţionarilor publici

CURS 39 – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE – INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE A LEGII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Principiile de organizare si functionare a administratiei publice 
 2. Notiunea si specificul activitatii serviciilor publice 
 3. Principalele rationalitati utilizate in abordarea activitatii din sectorul public
 4. Regimul juridic aplicabil servicilor publice 
 5. Abordarea manageriala a gestiunii serviciilor publice 
 6. Raspundere si responsabilitate in activitatea serviciilor publice 
 7. Specificul procesului decizional la nivelul serviciilor publice 
 8. Noțiunea și trăsăturile normei juridice
 9. Clasificarea normelor juridice
 10. Acțiunea în timp, spațiu și asupra persoanelor a normelor juridice
 11. Noțiunea interpretării normelor juridice
 12. Metodele interpretării normelor juridice
 13. Argumentele folosite în interpretarea normelor juridice
 14. Rezultatele interpretării
 15. Aplicarea normelor juridice

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

Contact înscrieri cursuri:

0724.39.49.14 sau 0749.077.999

inscrieri@asociatiacolumna.ro