Misiunea Asociației Universitare Columna

Asociaţia Universitară Columna, activează în domeniul formării profesionale din anul 2014 şi are ca scop formarea profesională continuă a adulţilor şi a altor categorii de persoane, precum cele provenite din categorii defavorizate şi vulnerabile, prin organizarea cursurilor de iniţiere, perfecţionare, calificare, recalificare şi specializare; organizarea cursurilor de orientare în carieră, de dezvoltare personală şi prin promovarea şi organizarea formelor de pregătire ce intră în categoria învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior,  învăţământul liceal şi învăţământului superior, ducând astfel la creşterea mobilitatii, flexibilităţii şi adaptabilitatii persoanelor pe piaţa muncii si generând astfel o creştere a ratei de ocupare.

Încă de la înfiinţare, Asociaţia Universitară Columna a organizat o multitudine de programe de perfecţionarea profesională destinate, în special sectorului public, dar şi cursuri de specializare autorizate ANC pentru diferite societăţi comerciale din domeniul implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în acord cu misiunea asumată. 

www.asociatiacolumna.ro