CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CURSURILE NOASTRE

CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CURSURILE NOASTRE

Conditiile generale de participare la cursurile noastre si obligatiile pe care vi le asumati prin completarea cererii de inscriere sunt urmatoarele:

 1. Participarea la cursurile noastre se face in baza cererii de inscriere scanata trimisa pe adresa de mail sau la numarul de fax indicate in oferta, semnata de catre reprezentantul legal al institutiei si de catre participantul la curs si stampilata;
 2. Plata cursului si a serviciilor de cazare se face integral in avans, cu 14 zile inainte de venirea la curs;
 3. In cazul renuntarii la curs, participantul trebuie sa incunostiinteze institutia unde lucreaza despre acest lucru iar aceasta trebuie sa ne transmita o adresa oficiala scanata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, la adresa de mail sau faxul indicate in oferta, cu 14 zile inainte de inceperea cursului, prin care ne informeaza cu privire la anularea cerererii de inscriere la curs si, implicit, a participarii la curs; in caz contrar sumele achitate in avans pentru participarea la curs si pentru cazare nu se returneaza;
 4. Prin completarea, semnarea, stampilarea si transmiterea catre societatea noastra a cererii de inscriere la curs va asumati aceste conditii generale de participare si obligatii, asa cum rezulta si din formularul cererii de inscriere la curs.
 5. Cererea de inscriere la curs tine loc de contract;
 6. Cursurile noastre se adresează tuturor categoriilor de personal activ, cu funcţii de conducere sau de execuţie, funcţionarilor publici, aleşilor locali şi personalului contractual din administraţia publică centrală, locală şi din mediul de afaceri.
 7. Cursurile pe care vi le oferim răspund următoarelor cerinte:
 • aprofundarea de cunoştinţe noi în specializarea postului dvs.;
 • adaptarea tematicii la nevoile pe care le aveţi;
 • stimularea schimbului de experienţă şi a bunelor practici în sistem work-shop;
 • stimularea participării active într-un mediu destins de lucru.
 1. Cursurile noastre respectă rigorile educaţiei de tip formal şi informal, cu accent pe dinamica grupei şi interacţiunea permanentă între participanţi şi ţin cont de cerinţele dezvoltării personale şi instituţionale.
  În cadrul cursurilor noastre accentuăm mai mult fondul, decât forma, care, de multe ori, inhibă iniţiativa şi creativitatea.
 2. Principiile de baza care guverneaza raporturile noastre contractuale sunt: respectul reciproc, asumarea responsabilitatii si recunoasterea reciproca.
 3. Cursurile noastre pot include următoarele tipuri de activităţi: predare, seminar, prelegeri, discuții libere, exerciții practice, activități de tip team-building, activități tutoriale, studiul individual – legislaţie şi materiale de curs, elaborarea de documente, individual sau pe echipe de lucru, după caz.    

ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA ® 2014 – 2020