CURSURI PERFECŢIONARE DOMENII ANFP 2021

Grile complete cursuri perfecţionare funcționari publici ianuarie- decembrie 2021,  organizate pe litoral, în Delta Dunării, în Sinaia şi Poiana Brasov !

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria iulie – decembrie 2021)
GRILA 3 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE POIANA BRASOV  2021 (ianuarie – decembrie 2021)
GRILA 4 – CURSURI ON-LINE PROMOVARE 5 ZILE/30 ORE  DOMENII A.N.F.P

GRILĂ COMPLETĂ CURSURI PERFECŢIONARE 2021:

CURS 1 –  ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII

CURS 2 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR

CURS 3 – ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS  4 – COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL

CURS 5 – ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

CURS 6 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS  7 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018

CURS 8 – COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC – UTILIZARE IT&C

CURS 9 – COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI INTER-INSTITUŢIONALĂ

CURS  10 – CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

CURS 11 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢII ADMINISTRATIVE

CURS 12 – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ – LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI LEADERSHIP

CURS 13 – DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 14 – MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI PUBLICE

CURS 15 – CONTROL MANAGERIAL INTERN, AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE

CURS 16 – ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 17 – REGIMUL JURIDIC APLICABIL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI

CURS 18 – INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINARE

CURS 19 – LEADERSHIP ŞI ABILITATI MANAGERIALE 

CURS 20 – AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 

CURS 21 – MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CURS 22 – MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CURS 23 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 24 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CURS 25 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

CURS 26 –  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI ŞI AL RISCURILOR

CURS 27 – MEDIEREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

CURS 28 – POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 29 – REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

CURS 30 – LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE – REGIMUL JURIDIC APLICABIL

CURS 31 – PROTECŢIA MEDIULUI ŞI MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

CURS  32 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, COFORM G.D.P.R.

CURS  33 – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE ŞI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CURS  34 – AUDITUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE ŞI CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

CURS  35 – TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ

CURS  36 – TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

CURS 37 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

CURS 38 – FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

CURS 39 – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE – INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE A LEGII

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE LA CERERE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

cursuri functionari publici

Grupul ţintă: funcţionari publici, alesi locali şi personal contractual. 


Înscrierea la curs se face prin transmiterea cererii de înscriere la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro   

 CONTACT: 0724.39.49.14