ISO 9001 : 2015

Certificare ISO 9001: 2015 Asociatia Universitara Columna

Domeniul:  Activităţi de formare profesională (Alte forme de învăţământ n.c.a. – 8559): cursuri de formare profesională pentru sectorul public: funcţionari publici, personal contractual şi aleşi locali; cursuri autorizate ANC; cursuri de perfecţionare şi activităţi de teambuilding pentru sectorul privat; cursuri de dezvoltare personală; cursuri de perfecţionare „face to face” şi „on-line”, conform H.G. nr. 1066/2008 şi O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ