All posts by Gabriel Moinescu

CURSURI ON-LINE ACHIZITII PUBLICE 2021

CURS ACHIZITIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII  2021

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ACHIZIŢII PUBLICE ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Curs organizat si recunoscut conform Noului cod administrativ si conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

OFERTĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI 7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 :

♣ Descarcă de aici Grilă cursuri  Sinaia ianuarie – iunie 2021
♣ Descarcă de aici Grilă cursuri Sinaia iulie – decembrie 2021 
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

Cursul se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertei de mai sus. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 • Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractanta
 • Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice in achizitiile publice
 • Noutati privind procesul de achizitie publica
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentatia de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

NOU ! In cadrul cursului primiți si modele de documente utilizate in cadrul procedurilor de achiziție publica + suport de curs actualizat !


Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !


curs achizitii publice

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2021
GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

GRILA 3 – DESCARCĂ OFERTĂ CURSURI PERFECŢIONARE 7 ZILE/40 ORE  MUNTE POIANA BRAŞOV  2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI 7 ZILE POIANA BRAŞOV 2021
GRILA 4 –DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MARAMURES 2021 – VISEUL DE SUS  (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI MARAMURES 2021
CONTACT: 0724.39.49.14 

CURSURI PERFECŢIONARE DOMENII ANFP 2021

Grile complete cursuri perfecţionare funcționari publici ianuarie- decembrie 2021,  organizate pe litoral, în Delta Dunării, în Sinaia, Poiana Brasov şi Vişeul de Sus, jud. Maramureș !

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021  (ianuarie – decembrie 2021)
GRILA 3 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE POIANA BRASOV  2021 (ianuarie – decembrie 2021)
GRILA 4 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE MARAMURES – VISEUL DE SUS 2021 (ianuarie – decembrie 2021)
GRILA 4 – CURSURI ON-LINE PROMOVARE 5 ZILE/30 ORE  DOMENII A.N.F.P
5 

GRILĂ COMPLETĂ CURSURI PERFECŢIONARE 2021:

CURS 1 –  ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII

CURS 2 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR

CURS 3 – ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS  4 – COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL

CURS 5 – ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

CURS 6 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS  7 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018

CURS 8 – COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC – UTILIZARE IT&C

CURS 9 – COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI INTER-INSTITUŢIONALĂ

CURS  10 – CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

CURS 11 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢII ADMINISTRATIVE

CURS 12 – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ – LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI LEADERSHIP

CURS 13 – DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 14 – MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI PUBLICE

CURS 15 – CONTROL MANAGERIAL INTERN, AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE

CURS 16 – ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 17 – REGIMUL JURIDIC APLICABIL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI

CURS 18 – INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINARE

CURS 19 – LEADERSHIP ŞI ABILITATI MANAGERIALE 

CURS 20 – AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 

CURS 21 – MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CURS 22 – MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CURS 23 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 24 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CURS 25 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

CURS 26 –  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI ŞI AL RISCURILOR

CURS 27 – MEDIEREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

CURS 28 – POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 29 – REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

CURS 30 – LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE – REGIMUL JURIDIC APLICABIL

CURS 31 – PROTECŢIA MEDIULUI ŞI MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

CURS  32 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, COFORM G.D.P.R.

CURS  33 – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE ŞI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CURS  34 – AUDITUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE ŞI CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

CURS  35 – TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ

CURS  36 – TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

CURS 37 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

CURS 38 – FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

CURS 39 – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE – INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE A LEGII

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE LA CERERE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

cursuri functionari publici

Grupul ţintă: funcţionari publici, alesi locali şi personal contractual. 


Înscrierea la curs se face prin transmiterea cererii de înscriere la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro   

 CONTACT: 0724.39.49.14

CURSURI POLIŢIE LOCALĂ 2021

CURS POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI 2021

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

cursuri politie locala

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ON-LINE POLIŢIE LOCALĂ 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Curs organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ si conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

OFERTĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI 7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 :

 Descarcă de aici Grilă cursuri  Sinaia ianuarie – iunie 2021
♣ Descarcă de aici Grilă cursuri Sinaia iulie – decembrie 2021 
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

Cursul se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai sus. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
2. Drepturile și obligațiile polițistului local
3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
6. Actiuni proactive si actiuni reactive
7. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
10. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
11. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
12. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
13. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
14. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
15. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.


Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2021
GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 – (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

GRILA 3 – DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MUNTE POIANA BRASOV  2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI 7 ZILE POIANA BRAŞOV 2021
GRILA 4 DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MARAMURES 2021 – VISEUL DE SUS  (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI MARAMURES 2021
CONTACT: 0724.39.49.14 

PREZENTARE LOCATII CURSURI 2021

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2021

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 – (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

GRILA 3 – DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MUNTE POIANA BRASOV  2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI 7 ZILE POIANA BRAŞOV 2021
GRILA 4 –DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MARAMURES 2021 – VISEUL DE SUS  (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI MARAMURES 2021
CONTACT: 0724.39.49.14 
Cele mai mici tarife de curs si cazare !

Prezentare locații organizare cursuri de perfecționare pe litoral in anul 2021 

POZELE SI VIDEOCLIPURILE SUNT PROTEJATE DE DREPTURILE DE AUTOR 

(sunt destinate exclusiv participantilor la cursurile noastre, copierea, distribuirea, postarea sau utilizarea acestora in alte scopuri decat cel prezentat sunt interzise si protejate de legislatia in vigoare)

HOTEL MEZOTERMALE *** VENUS, JUD. CONSTANTA

( cazare si masa all inclusive 2 adulti + 1 copil > 4 ani + 2 sezlonguri / 7 zile gratuit Plaja Venus )

HOTEL RIO *** JUPITER, JUD. CONSTANTA

(cazare 2 adulti + 1 copil > 7 ani cu mic dejun + 800 lei bonuri de masa / varianta cazare la apartament cu doar 70 lei supliment/zi si mic dejun inclus pentru al doilea copil)

HOTEL PAM BEACH*** OLIMP, JUD. CONSTANTA 

( cazare 2 adulti + 1 copil > 12 ani + 1.000 lei bonuri de masa )

HOTEL MAJESTIC*** JUPITER – ALL INCLUSIVE

( cazare si masa all inclusive 2 adulti + 1 copil > 10 ani )


HOTEL ADRIA*** SATURN

(Bonuri de masa de 1.290 lei + cazare si 2 adulti + 1 copil > 7 ani )

CONTACT DIRECT:

0749.077.999 (ORANGE)

0751.43.49.71 (ORANGE)

0722.207.117 (TELEKOM)

0724.39.49.14 (VODAFONE)

POZELE SUNT PROTEJATE DE DREPTURILE DE AUTOR 

Pozele  din cadrul acestui site sunt destinate exclusiv participantilor la cursurile noastre, copierea, distribuirea, postarea sau utilizarea acestora in alte scopuri decat cel prezentat sunt interzise si protejate de legislatia in vigoare !

CURSURI GDPR INSTITUŢII PUBLICE 2021

CURS PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 2021 

(VEZI AICI ŞI CURSURILE GDPR ORGANIZATE ON-LINE ÎN ANUL 2021)

Curs organizat si recunoscut conform Noului cod administrativ si conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

DESCARCĂ GRILĂ COMPLETĂ CURSURI 7 ZILE/40 ORE FUNCŢIONARI PUBLICI SINAIA 2021 (ianuarie – decembrie 2021)

DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

Cursul se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertei de mai sus. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

PREZENTARE CURS:

CE REPREZINTA GDPR ?

Este vorba despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest regulament statueaza norme obligatorii privind confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de catre Comisia Europeana.

IMPORTANT ! Pana la data de 25 MAI 2018, toate organizațiile publice si private au fost obligate sa aplice noi reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale. Şi la momentul de faţă sunt organizaţii care nu aplică încă această legislaţie.

DE CE ESTE NECESAR SI OBLIGATORIU ACEST CURS ?

Acest act normativ impune obligativitatea desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, in anumite cazuri, a unui RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR.

Cazurile in care este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protectia datelor

 1. Cand prelucrarea este efectuata de o autoritate publica sau un organism public, cu exceptia instantelor care actionează in exercitiul functiei lor jurisdictionale
 2. Daca activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrarea care necesita o monitorizare periodica si sistematica a persoanelor vizate pe scara larga
 3. Daca activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

ATENTIE !  In cazul unei autorități sau instituții publice, responsabilul cu protecția datelor trebuie sa dețină, de asemenea, cunoștințe privind reglementările legale referitoare la organizarea si funcționarea acestora, precum si a procedurilor interne administrative ce vizează desfășurarea activității.

SANCTIUNI SEVERE – PANA LA 10 – 20 MILIOANE DE EURO SAU INTRE 2% ŞI 4% DIN CIFRA DE AFACERI LA NIVEL INTERNATIONAL !

curs protectia datelor

Desfășurarea cursului si cazarea participanților se vor face la Pensiunea Popasul Haiducilor*** (categoria 3 stele) din Sinaia, conform planificării de mai sus.

Grupul ținta: aleși locali, funcționari publici si personal contractual. 

Taxa de curs este de 770 lei/pers. si se va achita in contul Asociației Universitare Columna, conform facturii fiscale.

Tariful de cazare este in valoare de 1.900 lei /7 nopți (mic dejun + 800 lei bonuri de masa incluse) si se va achita in contul Pensiunii Popasul Haiducilor***, conform facturii fiscale (decontarea cazării se face direct cu hotelul)


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2021
GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE LITORAL 2021  (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

GRILA 2CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE  POIANA BRASOV  2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI 7 ZILE POIANA BRAŞOV 2021
GRILA 3DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MARAMURES 2021 – VISEUL DE SUS  (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI MARAMURES 2021
CONTACT: 0724.39.49.14 

CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF GRATUIT

S t i m a t i    c o l e g i 

Daca sunt printre dumneavoastra fumatori care vor sa scape de acest viciu, puteti descarca de AICI GRATUT CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF 

IMPORTANT !  Multi au inceput aceasta carte dar, dandu-si seama ca la final se vor lasa de fumat, i-a cuprins frica si nu au terminat-o ! Tu ce o sa faci ? Vei avea curajul sa o termini ? Daca da, scrie-mi la adresa de mail de la finalul cartii ! Daca nu, vei sti tu ce sa faci ! Orice ai alege oricum va fi bine !

 Cartea poate fi achizitionata si in format letric ! Editura TeoCora Buzau

CURSURI GRATUITE FUNCTIONARI PUBLICI 2021

Cursuri gratuite 2020 pentru functionari publici, personal contractual si alesi locali !

ANUNT ! Urmatorul curs care se va organiza gratuit in anul 2020 va avea ca tema “DEZOLTAREA PERSONALA A PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC” 

Pentru a afla locul de desfasurare si perioada urmariti site-ul nostru !

Pentru inscriere va rugam sa completati formularul ce poate fi descarcat mai jos si sa il trimiteti scanat la adresa de mail: gabriel.moinescu@columnatraining.ro . Pentru inscriere trebuie sa ne transmiteti si o adeverinta scanata ca lucrati in sectorul public si o copie a CI sau BI. 

Important ! Numarul de participanti este limitat la 10. Principiul de ocupare a locurilor este “primul venit, primul servit” ! 

Informatii suplimentare la telefon 0722.207.117.

> DESCARCATI DE AICI CEREREA DE INSCRIERE LA CURSUL GRATUIT DE PERFECTIONARE 2020 <

Motto-ul cursului : “Cunoasterea depinde de invatatura, cinstea de fapte, bunastarea de sarguinta, recompensa de soarta !” Autor anonim  

CADOU 2020

DESCARCA DE AICI GRATUT CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF ! 

Proverb chinezesc: “Invatatul este asemeni navigarii in amonte: daca nu avansezi esti tras inapoi ! “

Asociatia Universitara Columna organizeaza cursuri de perfectionare pentru functionari publici, personal contractual si alesi locali !

CURSURI ON-LINE ASISTENTA SOCIALA 2021

CURSURI  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2021

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ON-LINE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Asociaţia Universitară Columna vă pune la dispoziţie o listă completă de cursuri din domeniul asistenţei sociale, după cum urmează:

 • Managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială;
 • Asistenţa socială a copiilor, a vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Asistenţă socială – consilierea persoanelor cu probleme psiho-sociale;
 • Asistenţa socială – legislaţie şi proceduri
 • Managementul de caz în asistenţa socială. 

Curs organizat si recunoscut conform Noului cod administrativ si conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

OFERTĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI 7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 :

♣ Descarcă de aici Grilă cursuri  Sinaia ianuarie – iunie 2021
♣ Descarcă de aici Grilă cursuri Sinaia iulie – decembrie 2021 
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 

Cursul se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertei de mai sus. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

> VEZI AICI TEMATICILE AFERENTE CURSURILOR <


Descriere cursuri: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2021
GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE LITORAL 2021 (seria iunie – septembrie 2021) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2021

GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE MUNTE SINAIA 2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2021 

GRILA 3 – CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI  7 ZILE/40 ORE  POIANA BRASOV  2021 (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE CURSURI 7 ZILE POIANA BRAŞOV 2021
GRILA 4 –DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE/40 ORE  MARAMURES 2021 – VISEUL DE SUS  (seria ianuarie – decembrie 2021)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE INSCRIERE CURSURI MARAMURES 2021
CONTACT: 0724.39.49.14