CURSURI PERFECTIONARE DOMENII ANFP SINAIA 2020

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1.600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1.900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE MUNTE 2020 (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2020) !

DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE  MARAMURES 2020VISEUL DE SUS (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie)

Sala de conferinta Sinaia Arca lui Noe
Sala de conferinta cursuri Asociatia Universitara Columna – Hotel Arca lui Noe Sinaia

CURS 1 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

NR. REFERINTA SEAP = 02 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 2 – ANTICORUPTIE, INTEGRITATE, TRANSPARENTA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

NR. REFERINTA SEAP = 03 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 3 – APLICAREA METODELOR SI PRINCIPIILOR COMUNICARII ORGANIZATIONALE EFICIENTE

NR. REFERINTA SEAP = 04 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL


CURS 4 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURISDICTII ADMINISTRATIVE

NR. REFERINTA SEAP = 11 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 5 – DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA – LUCRU IN ECHIPA, COMUNICARE, DEZVOLTARE PERSONALA SI LEADERSHIP

NR. REFERINTA SEAP = 12 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 6 – DEZVOLTARE PERSONALA SI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 13 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 7 – ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE LA NIVEL LOCAL

NR. REFERINTA SEAP = 14 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 8 – ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

NR. REFERINTA SEAP = 15 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 9 – LEADERSHIP SI ABILITATI MANAGERIALE

NR. REFERINTA SEAP = 19 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 10 – LEGISLATIE RUTIERA SI CONDUCERE PREVENTIVA

NR. REFERINTA SEAP = 20 COLUMNA – CURS 7 ZILE 


CURS 11 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE SI DE ASISTENTA SOCIALA

NR. REFERINTA SEAP = 24 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 12 – MEDIEREA SI GESTIONAREA CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE PUBLICE

NR. REFERINTA SEAP = 27 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 13 – POLITIE LOCALA – MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA, LEGISLATIE SI PROCEDURI

NR. REFERINTA SEAP = 28 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 14 – RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI IN ACTIVITATEA DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 32 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 15 – TAXE SI IMPOZITE LOCALE. ROLUL SI ATRIBUTIILE CASIERULUI

NR. REFERINTA SEAP = 34 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 16 – TRANSPARENTA SI LIBER ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 36 COLUMNA – CURS 7 ZILE


Grupul ţintă: funcţionari publici, alesi locali şi personal contractual. 

Functionari publici la cursurile Columna
Cursuri functionari publici

Înscrierea la curs se face prin transmiterea cererii de înscriere la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro   .

IMPORTANT ! Derezervarea si returnarea banilor se face cu minim 7 zile inainte de inceperea cursului, in caz contrar nu se returneaza nici taxa de curs, nici contravaloarea serviciilor hoteliere. Prin transmiterea cererii de inscriere va asumati aceasta clauza.


 CONTACT: 0724.39.49.14

GHID VERIFICARE ACHIZITII PUBLICE CCR

ACCESEAZA AICI GHID VERIFICARE ACHIZITII PUBLICE CCR

(EXTRAS DIN GHID) Potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) din Constituţia României, Republicată (Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003), precum și ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi republicată (Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014), denumită în continuare lege, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Conform prevederilor art. 21 alin. (1) din lege, Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Conform art.1 alin. (2) din lege, această funcţie de control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit general acceptate . controlul, denumit potrivit standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) audit de conformitate, abordează măsura în care entitatea auditată respectă legile, regulile, regulamentele, politicile, codurile stabilite sau termenii asupra cărora s-a căzut de acord, cum ar fi clauzele contractelor sau clauzele acordurilor de finanţare. Potrivit legii, Curtea de Conturi efectuează acţiuni de audit financiar, auditul performanţei şi de audit al conformităţii (control).

EXTRAS DIN CUPRINSUL GHIDULUI CCR PE PROBLEME DE INTERES IN DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA:

I. Fundamentarea cheltuielilor cu achizițiile publice și sectoriale înscrise în proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziții, precum și angajarea cheltuielilor
cu achizițiile publice și sectoriale
2.3.6.1 Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei
2.3.6.2 Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru
2.3.6.2.1 Achiziția directă
2.3.6.2.2 Procedura simplificată
2.3.6.2.3 Licitaţia deschisă
2.3.6.2.4 Licitaţia restrânsă
2.3.6.2.5 Negocierea competitivă
2.3.6.2.6 Dialogul competitiv
2.3.6.2.7 Parteneriatul pentru inovare
2.3.6.2.8 Negocierea fără publicare prealabilă/Negocierea fără invitaţie prealabilă la
procedura concurenţială de ofertare
2.3.6.2.9 Concursul de soluţii
2.3.6.2.10 Remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică/sectorială reglementate de Legea nr. 101/2016
II. Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu achizițiile publice și sectoriale
2.3.6.3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării contractului/ acordului-cadru
2.3.7. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
2.3.7.1. Acordul cadru
2.3.7.2. Sistemul dinamic de achiziții
2.3.7.3. Licitația electronică
2.3.8 Regimul juridic și actul normativ aplicabil în cazul achiziţiilor mixte
2.3.9 Reguli de determinare a valorii estimate a achiziţiei

 

PREZENTARE LOCATII CURSURI 2020

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE MUNTE 2020 (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) !

Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1.600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1.900 lei, cu 800 lei bonuri de masa !

Prezentare locatii organizare cursuri de perfectionare pe litoral in anul 2020 

POZELE SI VIDEOCLIPURILE SUNT PROTEJATE DE DREPTURILE DE AUTOR 

(sunt destinate exclusiv participantilor la cursurile noastre, copierea, distribuirea, postarea sau utilizarea acestora in alte scopuri decat cel prezentat sunt interzise si protejate de legislatia in vigoare)

HOTEL MEZOTERMALE *** VENUS, JUD. CONSTANTA

( regim all inclusive )

HOTEL RIO *** JUPITER, JUD. CONSTANTA

(800 lei bonuri de masa )

HOTEL PAM BEACH*** OLIMP, JUD. CONSTANTA 

( 800 lei bonuri de masa )


CONTACT DIRECT:

0749.077.999 (ORANGE)

0751.43.49.71 (ORANGE)

0722.207.117 (TELEKOM)

0724.39.49.14 (VODAFONE)

POZELE SUNT PROTEJATE DE DREPTURILE DE AUTOR 

Pozele  din cadrul acestui site sunt destinate exclusiv participantilor la cursurile noastre, copierea, distribuirea, postarea sau utilizarea acestora in alte scopuri decat cel prezentat sunt interzise si protejate de legislatia in vigoare !

CURSURI GDPR INSTITUTII PUBLICE 2020

CURSURI PROTECTIA DATELOR PERSONALE (GDPR) IN INSTITUTIILE PUBLICE 2020 !

DENUMIREA CURSULUI: “IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN INSTITUTIILE PUBLICE”.

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE MUNTE 2020SINAIA (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2020)
GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE  MARAMURES 2020VISEUL DE SUS (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie)
GRILA 3 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE  MUNTE 2020POIANA BRASOV (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie)
GRILA 4 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE FUNCTIONARI PUBLICI LITORAL 2020

PREZENTARE CURS:

CE REPREZINTA GDPR ?

Este vorba despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest regulament statueaza norme obligatorii privind confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de catre Comisia Europeana.

IMPORTANT ! Pana la data de 25 MAI 2018, toate organizatiile publice si private vor trebui sa aplice noi reguli si proceduri referitoare la protectia datelor personale.

DE CE ESTE NECESAR SI OBLIGATORIU ACEST CURS ?

Acest act normativ impune obligativitatea desemnarii la nivelul operatorului sau persoanei imputernicite de operator, in anumite cazuri, a unui RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR.

Cazurile in care este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protectia datelor

  1. Cand prelucrarea este efectuata de o autoritate publica sau un organism public, cu exceptia instantelor care actionează in exercitiul functiei lor jurisdictionale
  2. Daca activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrarea care necesita o monitorizare periodica si sistematica a persoanelor vizate pe scara larga
  3. Daca activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

ATENTIE !  In cazul unei autoritati sau institutii publice, responsabilul cu protectia datelor trebuie sa detina, de asemenea, cunostinte privind reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea acestora, precum si a procedurilor interne administrative ce vizeaza desfasurarea activitatii.

SANCTIUNI SEVERE – PANA LA 10 – 20 MILIOANE DE EURO SAU INTRE 2% ŞI 4% DIN CIFRA DE AFACERI LA NIVEL INTERNATIONAL !

Desfasurarea cursului si cazarea participantilor se vor face la Pensiunea Popasul Haiducilor*** (categoria 3 stele) din Sinaia, conform planificarii de mai sus.

Grupul tinta: alesi locali, functionari publici si personal contractual. 

Taxa de curs este de 730 lei/pers. si se va achita in contul Asociatiei Universitare Columna, conform facturii fiscale.

Tariful de cazare este in valoare de 1.600 lei /7 nopti si se va achita in contul Pensiunii Popasul Haiducilor***, conform facturii fiscale (decontarea cazarii se face direct cu hotelul)

CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF GRATUIT

S t i m a t i    c o l e g i 

Daca sunt printre dumneavoastra fumatori care vor sa scape de acest viciu, puteti descarca de AICI GRATUT CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF 

IMPORTANT !  Multi au inceput aceasta carte dar, dandu-si seama ca la final se vor lasa de fumat, i-a cuprins frica si nu au terminat-o ! Tu ce o sa faci ? Vei avea curajul sa o termini ? Daca da, scrie-mi la adresa de mail de la finalul cartii ! Daca nu, vei sti tu ce sa faci ! Orice ai alege oricum va fi bine !

 Cartea poate fi achizitionata si in format letric ! Editura TeoCora Buzau

CURSURI GRATUITE FUNCTIONARI PUBLICI 2020

Cursuri gratuite 2020 pentru functionari publici, personal contractual si alesi locali !

ANUNT ! Urmatorul curs care se va organiza gratuit in anul 2020 va avea ca tema “DEZOLTAREA PERSONALA A PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC” 

Pentru a afla locul de desfasurare si perioada urmariti site-ul nostru !

Pentru inscriere va rugam sa completati formularul ce poate fi descarcat mai jos si sa il trimiteti scanat la adresa de mail: gabriel.moinescu@columnatraining.ro . Pentru inscriere trebuie sa ne transmiteti si o adeverinta scanata ca lucrati in sectorul public si o copie a CI sau BI. 

Important ! Numarul de participanti este limitat la 10. Principiul de ocupare a locurilor este “primul venit, primul servit” ! 

Informatii suplimentare la telefon 0722.207.117.

> DESCARCATI DE AICI CEREREA DE INSCRIERE LA CURSUL GRATUIT DE PERFECTIONARE 2020 <

Motto-ul cursului : “Cunoasterea depinde de invatatura, cinstea de fapte, bunastarea de sarguinta, recompensa de soarta !” Autor anonim  

CADOU 2020

DESCARCA DE AICI GRATUT CARTEA DIN NOU NEFUMATOR PDF ! 

Proverb chinezesc: “Invatatul este asemeni navigarii in amonte: daca nu avansezi esti tras inapoi ! “

Asociatia Universitara Columna organizeaza cursuri de perfectionare pentru functionari publici, personal contractual si alesi locali !

CURSURI ASISTENTA SOCIALA 2020

Asociaţia Universitară Columna vă pune la dispoziţie o listă completă de cursuri din domeniul asistenţei sociale, după cum urmează:

  • Managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială;
  • Asistenţa socială a copiilor, a vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Asistenţă socială – consilierea persoanelor cu probleme psiho-sociale;
  • Asistenţa socială – legislaţie şi proceduri. 

Aceste cursuri le regăsiţi în cadrul ofertelor de mai jos: 

GRILA 1 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE MUNTE 2020SINAIA (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2020)
GRILA 2 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE  MARAMURES 2020VISEUL DE SUS (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie)
GRILA 3 – CURSURI PERFECTIONARE 7 ZILE  MUNTE 2020POIANA BRASOV (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie)

Taxa de curs este de 730 lei/pers. şi se va achita în contul Asociaţiei Universitare Columna, conform facturii fiscale.

inscrieri@asociatiacolumna.ro 
Telefon inscrieri: 0724.39.49.14