BAZA LEGALĂ ORGANIZARE CURSURI PERFECŢIONARE ADMINISTRATIE

 • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru calificare (ANC, fost CNFPA);
 • H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.
 • Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică,

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a functionarilor publici

DESCARCĂ DE AICI H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a personalului contractual din institutiile publice = CODUL MUNCII, TITLUL VI – Formarea profesională ):

Art. 193. [tipologia formării profesionale]

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

 1. a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 2. b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 3. c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 4. d) ucenicie organizată la locul de muncă;
 5. e) formare individualizată;
 6. f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Art. 194. [obligativitatea programelor de formare profesională]

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

 1. a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
 2. b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a alesilor locali:

Art. 41 din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali: Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

♦ Baza legala cazare curs (asa cum puteti observa in textul legii se vorbeste despre persoana delegata, nu este vorba doar despre functionari publici):

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 60/2015 (art. 26) prevede ca: persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii în structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.

In cazul in care cazarea s-a facut intr-o structura de primire turistica de confort superior celei de 3 stele, se deconteaza numai 50% din tariful de cazare perceput.

TOATE CURSURILE NOASTRE POT FI ACHIZITIONATE DIRECT, PRIN UTILIZAREA NOTEI JUSTIFICATIVE REGLEMENTATA DE ART. 43 DIN H.G. 395/2016, deoarece avem cel mai bun pret pentru cursurile de 7 zile, doar 730 lei cu TVA inclus, SAU DIN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI DE CURSURI AUTORIZATI !

> DESCARCA DE AICI MODEL NOTA JUSTIFICATIVA ART. 43 DIN H.G. 395/2016 <
> DESCARCA DE AICI MODEL PROCES-VERBAL SELECTIE OFERTE CURSURI <
GRILA CURSURI 2018 SI PE :

www.cursurifunctionaripublici.ro

Asociatia Universitara Columna organizeaza programe de formare, cursuri de perfectionare pentru functionari publici, personal contractual, alesi locali in urmatoarele domenii de activitate din administratia public, dupa cum urmeaza: cursuri urbanism, cursuri achizitii publice, cursuri asistenta sociala, cursuri situatii de urgenta, cursuri SSM, cursuri contabilitatea institutiilor public s.a.