BAZA LEGALĂ ORGANIZARE CURSURI PERFECŢIONARE ADMINISTRATIE

 • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru calificare (ANC, fost CNFPA);
 • H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.
 • Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică,

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a functionarilor publici

DESCARCĂ DE AICI H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a personalului contractual din institutiile publice = CODUL MUNCII, TITLUL VI – Formarea profesională ):

Art. 193. [tipologia formării profesionale]

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

 1. a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 2. b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 3. c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 4. d) ucenicie organizată la locul de muncă;
 5. e) formare individualizată;
 6. f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Art. 194. [obligativitatea programelor de formare profesională]

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

 1. a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
 2. b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a alesilor locali:

Art. 41 din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali: Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

♦ Baza legala cazare curs (asa cum puteti observa in textul legii se vorbeste despre persoana delegata, nu este vorba doar despre functionari publici):

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 60/2015 (art. 26) prevede ca: persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii în structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.

In cazul in care cazarea s-a facut intr-o structura de primire turistica de confort superior celei de 3 stele, se deconteaza numai 50% din tariful de cazare perceput.

TOATE CURSURILE NOASTRE POT FI ACHIZITIONATE DIRECT, PRIN UTILIZAREA NOTEI JUSTIFICATIVE REGLEMENTATA DE ART. 43 DIN H.G. 395/2016, deoarece avem cel mai bun pret pentru cursurile de 7 zile, doar 730 lei cu TVA inclus, SAU DIN CATALOGUL SEAP AL FURNIZORILOR NOSTRI DE CURSURI AUTORIZATI !

> DESCARCA DE AICI MODEL NOTA JUSTIFICATIVA ART. 43 DIN H.G. 395/2016 <

> DESCARCA DE AICI MODEL PROCES-VERBAL SELECTIE OFERTE CURSURI <

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Asociatia Universitara Columna are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: educatiei si cultura (scrierea Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale alese de Dvs. si facturarea serviciilor solicitate de Dvs.).

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare scrierii Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale alese de Dvs). Refuzul dvs. determina neobtinerea Certificatelor de participare si absolvire a activitatilor educationale ati participat Dvs.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai furnizorului de servicii hoteliere ales de dvs. pentru cazare, in cazul participarii la cursurile noastre.

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Asociatia Universitara Columna?

DA NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Asociatia Universitara Columna, Bucuresti, Str. Romancierilor, nr. 2A, ap. 54, sector 6,  e-mail: columnatraining@yahoo.com . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

GRILA CURSURI LITORAL 2018 SI PE :

www.cursurifunctionaripublici.ro

Asociatia Universitara Columna organizeaza programe de formare, cursuri de perfectionare pentru functionari publici, personal contractual, alesi locali in urmatoarele domenii de activitate din administratia public, dupa cum urmeaza: cursuri urbanism, cursuri achizitii publice, cursuri asistenta sociala, cursuri situatii de urgenta, cursuri SSM, cursuri contabilitatea institutiilor public s.a.